Hur denna bok blev till

En kombination av att ge Er barn en start på er egen matlagarkarriär och för mig att lära mig använda DocBook. Sen blev det lite mer komplicerat när jag väl tänkte trycka en bok men det är en annan historia.